31-03-22

Positief effect van aromatherapie met pepermunt op angst bij hartpatiënten

De geur van aromatherapie met pepermunt heeft een positief effect bij  hartpatiënten op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Dit blijkt uit een studie die in februari 2022 is gepubliceerd in  het tijdschrift Complementary therapies in clinical practice. In deze studie bleek dat inhalatie van de essentiële olie van pepermunt de angst van patiënten met acuut coronair syndroom op de afdeling spoedeisende hulp significant vermindert.

Angst is bij deze patiënten niet alleen een mentaal probleem, de angst zorgt er ook voor dat de hartspier bij een hartinfarct om meer zuurstof vraagt. De zuurstofbehoefte stijgt namelijk door angst, net zoals de hartslag en de bloeddruk. En dat is uiteraard niet gewenst in spoedsituaties, zeker niet als deze samen gaan met  hartproblemen.

In de studie werden 64 patiënten met acuut coronair syndroom willekeurig verdeeld in een interventiegroep  en een controlegroep. De patiënten uit de interventiegroep inhaleerden een uur lang essentiële pepermuntolie via een katoenen bal die in pepermuntolie was gedrenkt. Bij de controlegroep bevatte de katoenen bal alleen water. De onderzoekers registreerden de mate van angst voor en na de interventie. Na de behandeling met pepermuntgeur was de angst significant lager in de interventiegroep vergeleken met de controlegroep. De onderzoekers concluderen dat de inhalatie van essentiële pepermuntolie hartpatiënten kan helpen om hun angstgevoelens te reduceren.

 

Bronvermelding:

Soleimanim M. et al. The effect of aromatherapy with peppermint essential oil on anxiety of cardiac patients in emergency department: A placebo-controlled study. Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 46, February 2022, 101533.