Voor Professionals

Ben je als professional bezig met gezondheid en geïnteresseerd in de toepassingen van pepermuntolie bij het prikkelbaredarmsyndroom? De effectiviteit van pepermuntolie bij darmkrampen, winderigheid en lichte maag- en darmkrampen is wetenschappelijk goed onderbouwd. Een overzicht van relevante literatuur is hieronder terug te vinden. Ook is er een whitepaper beschikbaar, waarin verschillende onderzoeken aan bod komen.

Gebruik pepermuntolie

Onderzoek heeft aangetoond dat de werkzame stof levomenthol in pepermuntolie een positieve werking heeft op het prikkelbaredarmsyndroom.[6] [14] [15] Pepermuntolie is verkrijgbaar in verschillende vormen en merken. Het medicijn Tempocol is het enige geregistreerde geneesmiddel voor de behandeling van klachten die passen bij het prikkelbaredarmsyndroom. De capsules van Tempocol hebben een maagzuurresistente coating en bevatten 182 mg pepermuntolie per capsule. Van alle andere verschijningsvormen van pepermuntolie is niet aangetoond dat deze werkzaam zijn bij klachten die passen bij het prikkelbaredarmsyndroom.[15]

Maagzuurresistente capsules met pepermuntolie hebben een positieve werking op het prikkelbaredarmsyndroom, omdat de werkzame stof levomenthol pas vrijkomt in de darmen. Wanneer de capsules niet zo’n maagzuurresistente coating hebben, kan de werkzame stof al vrijkomen in de maag en kan dit maagklachten veroorzaken. Daarnaast zullen de darmklachten niet verminderen.

Reduce-programma

Het reduce-programma is een programma dat is ontwikkeld door MDL-arts Marten Otten, samen met de PDS Belangenvereniging. Tijdens het reduce-programma wordt de patiënt zowel tijdens de diagnostiek als de behandeling begeleid door een gespecialiseerd MDL-verpleegkundige. Het reduce-programma wordt door meerdere ziekenhuizen aangeboden. Meer informatie over het reduce-programma kunt u vinden via www.pdsb.nl/reduce.

Een belangrijke pijler uit het reduce-programma is dat de patiënt over voldoende kennis van PDS beschikt. De MDL-verpleegkundige geeft de patiënt deze informatie. Naast de informatie over de aandoening vertelt de MDL-verpleegkundige wat de verschillende behandelopties zijn. Binnen het reduce-programma zijn er 11 behandelopties. De patiënt maakt zelf een keuze uit de verschillende behandelopties, uiteraard onder toezicht van de MDL-verpleegkundige, MDL-arts en de huisarts.

Pepermuntolie binnen het reduce-programma

Het behandelen van de klachten die passen bij het PDS met behulp van pepermuntolie is ook een optie binnen het reduce-programma. De pepermuntolie die tijdens het reduce-onderzoek werd gebruikt is Tempocol, omdat deze capsules een maagzuurresistente coating hebben. Hierdoor komt de werkzame stof ‘menthol’ pas vrij daar waar het zijn werk moet doen: in de darmen. Tempocol is het enige geregistreerde geneesmiddel met pepermuntolie voor de behandeling van klachten die passen bij het PDS.


6. Khanna R, MacDonald JK, Levesque BG. Peppermint Oil for the Treatment of Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Gastroenterol. 2014;48(6):505-12, beschikbaar via: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24100754/
14. Alammar N, Wang L, Saberi B, et al. The impact of peppermint oil on the irritable bowel syndrome: a meta-analysis of the pooled clinical data. BMC Complement Altern Med. 2019; 19:21, beschikbaar via:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30654773/
15. Weerts ZZRM, Masclee AAM, Witteman BJM, et al., Efficacy and Safety of Peppermint Oil in a Randomized Double-blind Trial of Patients With Irritable Bowel Syndrome, Gastroenterology. 2020;158(1):123-136, beschikbaar via:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31470006/

Onderzoek MUMC+: “Pepermuntoliecapsules hebben positief effect op PDS"

Pepermuntolie in maagzuurresistente capsules (Tempocol) zorgt voor verlichting van buikpijn, fysiek ongemak en ernst van de klachten bij patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Dit beschrijven Zsa Zsa Weerts e.a. in een studie van het Maastricht UMC, onlangs gepubliceerd in Gastroenterology.